Οδοντική χειρουργική

Οδοντική χειρουργική

Θεραπεία ευρέως γνωστή ως σφράγισμα. Είναι η τεχνική κατά την οποία γίνεται αποκατάσταση του οδοντικού ιστού, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση αποτελεί η τερηδόνα. Τερηδόνα είναι το αποτέλεσμα της διάβρωσης των οδοντικών ιστών από τα οξέα που παράγουν τα μικρόβια που βρίσκονται στη στοματική κοιλότητα. 

 Οι αποκαταστάσεις και οι τεχνικές ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης, συνεχώς εξελίσσονται και τα υλικά που χρησιμοποιούνται κάνοντας τις αποκαταστάσεις πιο αισθητικές και περισσότερο βιοσυμβατές.