Ενδοδοντία

Ενδοδοντία

Η ενδοδοντική θεραπεία, πιο γνωστή σαν απονεύρωση, είναι μια οδοντιατρική διαδικασία η οποία καθίσταται αναγκαία για τη θεραπεία των λοιμώξεων ή καταγμάτων των δοντιών όταν αυτά επηρεάζουν τον πολφό (το νεύρο) του δοντιού προκαλώντας φλεγμονή ή/και μόλυνση. Η ενδοδοντική θεραπεία είναι μια θεραπεία που αφορά το εσωτερικό του δοντιού και συνίσταται στην αφαίρεση των μαλακών ιστών από τον πολφικο θάλαμο στο κέντρο του δοντιού και από τους ριζικούς σωλήνες και την αντικατάστασή τους με ένα κατάλληλο εμφρακτικό υλικό.

Η απονεύρωση είναι η διαδικασία που έχει σαν αποτέλεσμα τη διάσωση και τη διατήρηση του φυσικού δοντιού που έχει υποστεί σοβαρή βλάβη και χωρίς αυτήν θα έπρεπε να εξαχθεί. Απαιτείται κυρίως όταν υπάρχει φλεγμονή ή λοίμωξη στο εσωτερικό του δοντιού (πολφίτιδα) ή στους περιακρορριζικούς ιστούς. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διατήρηση των φυσικών δοντιών είναι τόσο σημαντική, διότι όπως αναφέρεται στα οδοντιατρικά συγγράμματα καμία προσθετική αποκατάσταση (γέφυρα, κινητή οδοντοστοιχία, εμφύτευμα) η οποία θα αντικαταστήσει τα εξαχθέντα δόντια, όσο καλή και αν είναι δεν μπορεί να είναι το ίδιο λειτουργική με αυτά.

Οι πιο συνήθεις περιπτώσεις που μπορεί να καταστήσουν αναγκαία μια ενδοδοντική θεραπεία

  • Η βαθιά τερηδόνα που έχει φτάσει στο νεύρο του δοντιού
  • Τα ακρορριζικά αποστήματα λόγω μόλυνσης γύρω από τη ρίζα του δοντιού
  • Τα βαθιά κατάγματα των δοντιών

Ο άμεσος λόγος που επιβάλλεται η απονεύρωση όταν εκδηλωθεί μια οξεία πολφίτιδα, δηλαδή μια φλεγμονή του πολφού, είναι για να ανακουφιστούμε απο τον αφόρητο πόνο. Ο σημαντικότερος όμως λόγος είναι για να προλάβουμε σοβαρότερα προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν όχι μόνο στην απώλεια του δοντιού αλλά και σε βλάβες των περιοδοντικών ιστών και κυρίως του οστού της γνάθου.

Συνήθως, μια απονεύρωση ολοκληρώνεται σε δύο ή τρεις επισκέψεις.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια μιας ενδοδοντικής θεραπείας

  • Η σοβαρότητα και ο βαθμός εξάπλωσης της μόλυνσης
  • Ο τύπος του δοντιού και ο αριθμός των ριζών του
  • Η θέση του δοντιού
  • Η ανατομία του δοντιού/το σχήμα των ριζικών σωλήνων

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει βοηθήσει ώστε μια απονεύρωση να μπορεί να γίνει ανώδυνα, πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Σε ένα δόντι με ελαφρά λοίμωξη, το ενδοδοντικό τμήμα της θεραπείας συχνά μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και σε μία μόνο επίσκεψη.

Η απονεύρωση είναι μια οδοντιατρική θεραπεία με πολυ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και κυμαίνονται μεταξύ 90-95%. Χάρις στη σύγχρονη τεχνολογία, ακόμα και αν υπάρξουν επιπλοκές και η αρχική ενδοδοντική θεραπεία θεωρηθεί αποτυχημένη, το δόντι έχει συνήθως μια δεύτερη ευκαιρία να σωθεί. Στη περίπτωση αυτή βέβαια, είναι θεμελιώδους σημασίας η συμβολή ενός εξειδικευμένου ενδοδοντολόγου, καθώς μόνο αυτός είναι σε θέση να εφαρμόσει τις ειδικές και εξελιγμένες τεχνικές που απαιτούνται.